مرکز تخصصی بازیابی اطلاعات سپهراد, Sepehrad Data Recovery Center
چهارباغ بالا، مجتمع تجاری کوثر، فاز دو، طبقه سه، واحد 533 اصفهان، ایران Isfahan, IRAN | +98(31)36205057, +98(31)36204664, +98(31)36205210

Welcome to

مرکز تخصصی بازیابی اطلاعات سپهراد, Sepehrad Data Recovery Center


بازیابی اطلاعات، ریکاوری، امنیت شبکه، Recovery, Information Security, Hard Drive, IDE, SATA, SAS, Fiber Channel (FC), ZIF, SCSI, SSD, SD


امنیت شبکه، بازیابی اطلاعاتبا بیش از 12 سال سابقه فعالیت


Contact مرکز تخصصی بازیابی اطلاعات سپهراد, Sepehrad Data Recovery Center


Address: چهارباغ بالا، مجتمع تجاری کوثر، فاز دو، طبقه سه، واحد 533 اصفهان، ایران Isfahan, IRAN

Phone: +98(31)36205057, +98(31)36204664, +98(31)36205210
Fax Number: +98(31)36204437
Email: info@databack.ir
Business Hours: 9:00 AM ~ 14:00 PM - 17:00 PM ~ 21:00 PM